Kivuvu - Supporting the Women in Congo

Kongo, kvinnor, sexuellt våld, SFVS


Den 19 december 2008  läste jag en artikel av Anna Koblancks i Dagens Nyheter om de fasor som kvinnorna i Kongo utsätts för på grund av det pågående kriget där.

Artikeln handlade om en kvinna i Kongo, Rebecca Katsuva, och hur hon blev våldtagen och sexuellt torterade. Artikeln skakad mig djupt, men gjorde mig också helt rasande. Jag hörde mig själv säga högt "Nu räcker det! Det här är inte ok!"

Eftersom jag inte riktigt visste var jag skulle börja tog jag först kontakt med Anna själv som berättade att hon hade fått flera samtal från ett antal kvinnor som också undrade hur de kunde hjälpa till. Hon gav mig deras nummer och så småningom bildades en ideell organisation - Kivuvu - Supporting The Women Of Congo.

Kivu - Supporting The Women of Congo består av fem kvinnor som alla känt sig tvungna att agera och visa sitt stöd, inte bara till Rebecca, men alla kvinnor i Kongo som utsätts för sexuellat våld  i regionen.

Vi har valt att stödja en organisation i Demokratiska Republiken Kongo (DRC)  som heter Synergie Des Femmes Pour Les Victimes Des Violences Sexuelles, en paraply organisation som ledds av Justine Masika.

År 2002 deltog Justine Masika i en undersökningen av våld mot kvinnor i uppsamlingsläger för de som drabbats av ett utbrott från Nyiragongo vulkanen. Resultatet var skrämmande, särskilt när det gällde sexuellt våld.

När hon upptäckte själva omfattningen av detta våld och de påföljande konsekvenserna ( kvinnor som dog pga av brist på pengar för adekvat sjukvård, som stigmatiserades, diskriminerades och förkastades av samhället...) var hon tvungen att hitta hjälp för dessa kvinnor. Så inrättades SFVS - Synergie Des Femmes Pour Les Victimes Des Violences Sexuelles dvs sammanslutningen av kvinnor för offer för sexuellt våld. 

Idag är organisationen uppdelad i 3 delar: En  psykolo-sociala del, en läkaravdelning och en avdelning för rättsligt försvar.

I april 2011 reste jag till Zürich för att där trägffa Justine som var på besök genom en inviattion från Amnesty International. Vi pratade om SFVS framtida behov och hur vi kunde hjälpa till.

Kivuvu - Supporting The women of Congo har även en hemsida och en Facebook-sida.

Vår vackra logga har gjorts av Sara Pettersson.


Styrelsen i Kivuvu - Stöd kvinnorna i Kongo är :

Ordförande: Fransesca Quartey
Sekreterare: Lisa Kirsebom
Kassör: Miriam Preis
Kommunikation & Webb: Sarah Appelquist
Suppleant: Ami Hedenborg

Kivuvu betyder hopp i Kikongo, en av de många språk som talas i Kongo.

En produktion av VIDVINKEL webb & teknik